Zek Agency

Báo giá dịch vụ Email marketing

EMAIL MARKETING #1

Chỉ từ: 228.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • 1 Tài khoản Email
 • Gửi 5.000 Email/Tháng
 • Không giới hạn Template
 • Không giới hạn thông tin khách hàng
 • Nhiều mẫu Trắc nghiệm, khảo sát phong phú
 • Thống kê chi tiết
Đăng ký

EMAIL MARKETING #2

Chỉ từ: 408.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • 1 Tài khoản Email
 • Gửi 10.000 Email/Tháng
 • Không giới hạn Template
 • Không giới hạn thông tin khách hàng
 • Nhiều mẫu Trắc nghiệm, khảo sát phong phú
 • Thống kê chi tiết
Đăng ký

EMAIL MARKETING #3

Chỉ từ: 1.680.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • 1 Tài khoản Email
 • Gửi 50.000 Email/Tháng
 • Không giới hạn Template
 • Không giới hạn thông tin khách hàng
 • Nhiều mẫu Trắc nghiệm, khảo sát phong phú
 • Thống kê chi tiết
Đăng ký

EMAIL MARKETING #4

Chỉ từ: 3.240.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • 1 Tài khoản Email
 • Gửi 100.000 Email/Tháng
 • Không giới hạn Template
 • Không giới hạn thông tin khách hàng
 • Nhiều mẫu Trắc nghiệm, khảo sát phong phú
 • Thống kê chi tiết
Đăng ký

EMAIL MARKETING #5

Chỉ từ: 6.480.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • 1 Tài khoản Email
 • Gửi 200.000 Email/Tháng
 • Không giới hạn Template
 • Không giới hạn thông tin khách hàng
 • Nhiều mẫu Trắc nghiệm, khảo sát phong phú
 • Thống kê chi tiết
Đăng ký

EMAIL MARKETING #6

Chỉ từ: 12.054.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • 1 Tài khoản Email
 • Gửi 600.000 Email/Tháng
 • Không giới hạn Template
 • Không giới hạn thông tin khách hàng
 • Nhiều mẫu Trắc nghiệm, khảo sát phong phú
 • Thống kê chi tiết
Đăng ký

EMAIL MARKETING #7

Chỉ từ: 19.152.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • 1 Tài khoản Email
 • Gửi 1.000.000 Email/Tháng
 • Không giới hạn Template
 • Không giới hạn thông tin khách hàng
 • Nhiều mẫu Trắc nghiệm, khảo sát phong phú
 • Thống kê chi tiết
Đăng ký
TOP