Zek Agency

Báo giá dịch vụ Email tên miền

EMAIL PRO #0

Chỉ từ: 30.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • Dung lượng: 02 GB
 • Địa chỉ email: 02
 • Email forwarder: 01
 • Mail list: 0
 • Park Domains: 0
Đăng ký

EMAIL PRO #1

Chỉ từ: 72.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • Dung lượng: 10 GB
 • Địa chỉ email: 10
 • Email forwarder: 10
 • Mail list: 02
 • Park Domains: 0
Đăng ký

EMAIL PRO #2

Chỉ từ: 130.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • Dung lượng: 12 GB
 • Địa chỉ email: 25
 • Email forwarder: 25
 • Mail list: 05
 • Park Domains: 0
Đăng ký

EMAIL PRO #3

Chỉ từ: 220.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • Dung lượng: 25 GB
 • Địa chỉ email: 55
 • Email forwarder: 55
 • Mail list: 10
 • Park Domains: 0
Đăng ký

EMAIL PRO #4

Chỉ từ: 194.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • Dung lượng: 25 GB
 • Địa chỉ email: 55
 • Email forwarder: 55
 • Mail list: 10
 • Park Domains: 0
Đăng ký

EMAIL PRO #5

Chỉ từ: 400.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • Dung lượng: 80 GB
 • Địa chỉ email: 110
 • Email forwarder: 110
 • Mail list: 30
 • Park Domains: 2
Đăng ký

EMAIL PRO #6

Chỉ từ: 550.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • Dung lượng: 110 GB
 • Địa chỉ email: 220
 • Email forwarder: 220
 • Mail list: 50
 • Park Domains: 3
Đăng ký

EMAIL PRO #7

Chỉ từ: 650.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • Dung lượng: 210 GB
 • Địa chỉ email: 320
 • Email forwarder: 320
 • Mail list: 70
 • Park Domains: 5
Đăng ký

EMAIL PRO #8

Chỉ từ: 790.000 đ/ tháng
Bao gồm:
 • Dung lượng: 260 GB
 • Địa chỉ email: 530
 • Email forwarder: 5300
 • Mail list: 100
 • Park Domains: 7
Đăng ký
TOP