Zek Agency

Báo giá dịch vụ lưu trữ hosting

Zek START

1.500.000đ/năm
Bao gồm:
 • Dung lượng 02 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website 01
 • Truy cập SSH
 • FTP/MySQL/Email KGH
 • Phần mềm quản trị cPanel
 • Tự động quét mã độc
 • Litespeed Memcached
 • WordPress Lockdown
 • Miễn phí SSL Let's Encrypt
Đăng ký

Zek PLUS

2.500.000đ/năm
Bao gồm:
 • Dung lượng 05 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website 01
 • Truy cập SSH
 • FTP/MySQL/Email KGH
 • Phần mềm quản trị cPanel
 • Tự động quét mã độc
 • Litespeed Memcached
 • WordPress Lockdown
 • Miễn phí SSL Let's Encrypt
Đăng ký

Zek PRO

3.500.000đ/năm
Bao gồm:
 • Dung lượng 10 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website 02
 • Truy cập SSH
 • FTP/MySQL/Email KGH
 • Phần mềm quản trị cPanel
 • Tự động quét mã độc
 • Litespeed Memcached
 • WordPress Lockdown
 • Miễn phí SSL Let's Encrypt
 • Tặng tên miền .COM hoặc 10 tài khoản Email Business
Đăng ký

Zek BUSINESS

4.500.000đ/năm
Bao gồm:
 • Dung lượng 15 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Website 03
 • Truy cập SSH
 • FTP/MySQL/Email KGH
 • Phần mềm quản trị cPanel
 • Tự động quét mã độc
 • Litespeed Memcached
 • WordPress Lockdown
 • Miễn phí SSL Let's Encrypt
 • Tặng tên miền .COM hoặc 10 tài khoản Email Business
Đăng ký
TOP