Zek Agency

Báo giá dịch vụ tên miền

.VN

Tên miền Việt Nam
Bao gồm:
  • Đăng kí: 770.000/ năm
  • Gia hạn: 650.000/ năm
Đăng ký

.COM.VN

Tên miền Việt Nam
Bao gồm:
  • Đăng kí: 670.000/ năm
  • Gia hạn: 550.000/ năm
Đăng ký

.NET.VN

Tên miền Việt Nam
Bao gồm:
  • Đăng kí: 670.000/ năm
  • Gia hạn: 550.000/ năm
Đăng ký

.COM, .NET

Tên miền quốc tế
Bao gồm:
  • Đăng kí: 300.000/ năm
  • Gia hạn: 440.000/ năm
Đăng ký
TOP