Zek Agency

BÁO GIÁ DỊCH VỤ TỐI ƯU WEBSITE

Zek Speed 1

2.000.000đ
Bao gồm:
 • 80+ trên PC (Theo Google PageSpeed)
 • 80+ trên Mobile (Theo Google PageSpeed)
 • Cam kết tốc độ tải trang dưới 4 giây (Sau tối ưu)
 • Tối ưu KHÔNG GIỚI HẠN hình ảnh tự động
 • Bảo hành 6 tháng
 • Hoàn thành sau 3 ngày
Đăng ký

Zek Speed 2

3.500.000đ
Bao gồm:
 • 90+ trên PC (Theo Google PageSpeed)
 • 90+ trên Mobile (Theo Google PageSpeed)
 • Cam kết tốc độ tải trang dưới 3 giây (Sau tối ưu)
 • Tối ưu KHÔNG GIỚI HẠN hình ảnh tự động
 • Bảo hành 1 năm
 • Hoàn thành sau 7 ngày
Đăng ký

Zek Speed 3

5.000.000đ
Bao gồm:
 • 95+ trên PC (Theo Google PageSpeed)
 • 95+ trên Mobile (Theo Google PageSpeed)
 • Cam kết tốc độ tải trang dưới 2 giây (Sau tối ưu)
 • Tối ưu KHÔNG GIỚI HẠN hình ảnh tự động
 • Bảo hành 1 năm
 • Hoàn thành sau 12 ngày
Đăng ký

Một số hình ảnh khách hàng đã sử dụng dịch vụ

TOP