Zek Agency

Hướng dẫn sử dụng web

Cách cấu hình SMTP Gmail Free vào WordPress

Các website đều có mục gửi mail khi có người liên hệ. Gửi mail khi có đơn hàng mới, nhưng không phải Hosting nào cũng cho phép gửi mail thông qua hàm...

Mới nhất

Cách chèn mã nhúng bản đồ vào website WordPress

Cách chèn mã nhúng bản đồ vào website wordpress thật đơn giản với những hướng dẫn cơ bản, bạn có...

Cách cấu hình SMTP Gmail Free vào WordPress

Các website đều có mục gửi mail khi có người liên hệ. Gửi mail khi có đơn hàng mới, nhưng...
TOP